ستاد اعتباربخشی بین المللی

 
همکاران

مدیریت بین الملل دانشگاه

مسئول ثبت نام دانشجویان خارجی و امور همایش ها: مهدی عطاران 38452471

مسئول شرکت در همایش های خارجی و فرصت های مطالعاتی:

مریم کیخایی 38430634

مسئول تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه برای خارج کشور:

مصطفی شمشیری 38452471 

مسئول معرفی اعضای هیات علمی به سفارتخانه ها جهت اخذ ویزا: مدحت قاسمیان 38414565

مسئول امور کنسولی و امور اجرایی همایش ها: رسول رضازاده 38414565

آدرس پست الکترونیک: international[at]mums.ac.ir

همایش های آتی

اوقات شرعی

به سایت مدیریت بین الملل خوش آمدید.

استفاده از توان علمی و پژوهشی موجود در دانشگاه در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای علمی متقاضیان


متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه