ستاد اعتباربخشی بین المللی

 
همکاران

مدیریت بین الملل دانشگاه

مسئول ثبت نام دانشجویان خارجی و امور همایش ها: مهدی عطاران 38452471

مسئول شرکت در همایش های خارجی و فرصت های مطالعاتی:

مریم کیخایی 38430634

مسئول تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه برای خارج کشور:

مصطفی شمشیری 38452471 

مسئول معرفی اعضای هیات علمی به سفارتخانه ها جهت اخذ ویزا: مدحت قاسمیان 38414565

مسئول امور کنسولی و امور اجرایی همایش ها: رسول رضازاده 38414565

آدرس پست الکترونیک: international[at]mums.ac.ir

همایش های آتی

اوقات شرعی

به سایت مدیریت بین الملل خوش آمدید.

استفاده از توان علمی و پژوهشی موجود در دانشگاه در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای علمی متقاضیان


پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه

 

مدیریت بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد


 تماس با ما   منوی سریع
 

خراسان رضوی، مشهد

خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18

ستاد مرکزی دانشگاه، ساختمان قرشی

985138414565+

985138430634+

985138422471+

کد پستی:9138813944

international[at]mums.ac.ir

پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

سازمان امور دانشجویان

شرکت در همایش خارج از کشور

فرصت مطالعاتی

برگزاری همایش در دانشگاه

تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه برای خارج کشور