اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 قابل توجه کليه اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد


در راستاي افزايش تعاملات بين المللي و ارتقاء جايگاه علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، معـاونت پژوهش و فنـاوري دانشگاه از برگـزاري همـايش‌هاي بين       المللي با پوشش هزينه‌هاي دعوت از اساتيد و محققين برجسته جهاني حمايت مالي مي‌نمايد.

ضمنا به منظور پاسداشت زحمات و خدمات دبيران همايش‌هاي بين المللي، اين عزيزان در اولين سفر علمي خارجي خود تحت حمايت ويژه اين معاونت با پرداخت دو برابر هزينه‌هاي مربوطه قرار خواهند گرفت.

 

همايش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد


سال 1398


عنوان همايش‌ها
 

تاريخ برگزاري
 

کنگره آسیایی هیپنوتیزم  

24 لغایت  26 مهر ماه 1398 


 

سال 1394

 

 

 


 
عنوان همايش‌ها
 
تاریخ برگزاری
اولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار 1394/1/25 لغایت 1394/1/27
سومين كنگره بين المللي هيپنوتيزم باليني و علوم وابسته 1394/01/20 لغایت 1394/01/22
اولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد
1394/3/5 لغایت 1394/3/7
اولین کنگره بین المللی تازه های گلوکوم 1394/03/06 لغایت 1394/03/08
اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین در ایران
94/7/15 لغایت 94/7/17
  اولین سمپوزیوم بین المللی  سرطان نسترن
9 مهر ماه 1394
 94/7/22لغایت 94/7/24
  15- 17 مهرماه 1394

کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو

13 الی 15 آبان ماه 1394
 

همایش فرهنگ و تمدن پزشکی درعصررضوی


آبان ماه 1394
 

کنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسان

29-26 آبان ماه 1394
 

 

19 و 20 اسفند ماه 1394 

 

 

 

 

 

 

 

System.String[]System.String[]

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه