تفاهم نامه ها

 
 کانادا 

 دانشگاه تورنتو

 دانشگاه ساکس چوان کانادا

 
 آلمان   انجمن هیپنوتیزم آلمان

 

 دانشگاه MUENSTER آلمان
 
 فرانسه  دانشگاه لورن فرانسه

 

 
انگلستان    
 دانشگاه SURVEY انگلستان

 

 
پاکستان
 دانشگاه KING EDWARD پاکستان

 

منوی اصلی