تفاهم نامه های برون دانشگاهی

 
 بنياد علمي پژوهشي علوم خلاقيت شناسي Triz مهندسي مديريت نوآوري

 

   
عقد تفاهم نامه همکري سه جانبه در خصوص سلول‌هاي بنيادي و کاربردهاي آن (دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشگاه فردوسي، جهاد دانشگاهي)

   

   
 پژوهشگاه مواد و انرژي

 

   
عقد تفاهم نامه انجامن بين‌الملي پزشکي و روان درماني رازي و انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران

   
عقد تفاهم نامه پژوهشکده علوم و فن آوري‌هاي نوين دفاعي

   
عقد تفاهم نامه همکاري جهت انجام تحقيقات سلولي و مولوکلي و سلول درماني در بيماري‌هاي پوستي
 
   
تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و پزوهشی دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی
و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

منوی اصلی