همايش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394

 


 
عنوان همايش‌ها
 
تاریخ برگزاری
اولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار 1394/1/25 لغایت 1394/1/27
سومين كنگره بين المللي هيپنوتيزم باليني و علوم وابسته 1394/01/20 لغایت 1394/01/22
اولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد
1394/3/5 لغایت 1394/3/7
اولین کنگره بین المللی تازه های گلوکوم 1394/03/06 لغایت 1394/03/08
اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین در ایران
94/7/15 لغایت 94/7/17
  اولین سمپوزیوم بین المللی  سرطان نسترن
9 مهر ماه 1394
 94/7/22لغایت 94/7/24
  15- 17 مهرماه 1394

کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو

13 الی 15 آبان ماه 1394
 

همایش فرهنگ و تمدن پزشکی درعصررضوی


آبان ماه 1394
 

کنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسان

29-26 آبان ماه 1394
 

 

19 و 20 اسفند ماه 1394 

 

منوی اصلی