کارگاه آشنایی با فرایندهای مرتبط با روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

کارگاه آشنایی با فرایندهای مرتبط با روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت مدیران و کارشناسان روابط بین الملل دانشگاه های کلان منطقه 9 کشوری در تاریخ 15/7/1395 برگزار گردید.

در این کارگاه که با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان روابط بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی استان خراسان با فرایندهای روابط بین الملل با توجه به مصوبه کارگروه مربوطه توسط مدیریت روابط دانشگاهی ، امور بین الملل و همایشهای دانشگاه برگزار شد، کلیه کارشناسان و مدیران روابط بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی بیرجند، تربت حیدریه، نیشابور، بجنورد، اسفراین، گناباد و سبزوار شرکت داشتند.

شایان بذکر اینکه ریاست محترم دانشگاه ضمن حضور در این کارگاه نقطه نظرات ارزشمند خود را در جهت بین المللی سازی دانشگاه ارائه فرمودند. امید است با همگرایی ایجاد شده در این خصوص در بین دانشگاههای کلان منطقه 9 کشوری آثار ارزشمند آن در نیل به اهداف واصله خود را نشان دهد. 


منوی اصلی