ستاد اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه

 


شاخص ها و معیارهای اعتباربخشی دانشگاهی شامل طیف وسیعی از فعالیت ها، فرایندها، تجهیزات و امكانات دانشگاه است و به طور كلی در 5 دسته آموزش، پژوهش، دانشجویی، بین الملل و توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع به شرح زیر طبقه بندی می شود.

 بدین ترتیب تمامی فعالیت ها و فرایندهایی كه به عنوان مثال در حوزه آموزش دانشگاه رخ می دهد در اعتباربخشی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نمونه هایی از این فعالیت ها و فرایندها در حوزه آموزش عبارت است از شیوه های جذب دانشجویان، ثبت نام، انتخاب واحد، حضور در كلاس، برگزاری آزمون ها، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات دانشجویان، واحدهای درسی و شرح دروس، سرقت ادبی، كمیته های جذب و بورس و پذیرش، نامه های اخطار به دانشجویان و غیره.

  • آموزش
  • پژوهش
  • دانشجویی
  • بین الملل
  • توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
System.String[]

 

موسسه اعتبار بخشی بین المللی Asic
شاخص های اعتباربخشی 
 
آموزش
پژوهش
دانشجویی
بین الملل
توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

 

موسسه اعتبار بخشی بین المللی Asic
اخبار و اطلاعیه های اعتباربخشی 

شنبه 23 دی 1396

دومین جلسه کمیته تخصصی اعتباربخشی بین المللی دانشگاه در محل سالن شورای معاونت پژوهشی برگزار گردید.


 

چهارشنبه 22 آذر 1396

کارگاه آموزشی اعتبار بخشی بین المللی با حضور کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهید یهشتی جهت انتقال تجربیات دانشگاه علوم پزشکی شهید یهشتی در محل سالن ریاست دانشگاه مورخ ٩٦/٩/٢٢ برگزار گردید.


 

چهارشنبه 24 آبان 1396

اولین جلسه کمیته تخصصی اعتباربخشی بین المللی دانشگاه در محل سالن شورای معاونت پژوهشی برگزار گردید .

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه