مدارك مورد نياز جهت شرکت در همایش های خارجی

 
   
 
مدارک مورد نياز جهت شرکت در همايش‌هاي بين المللي خارج از کشور
 
       
 
   
   
   
   
   
6. تصوير صفحه مشخصات پايان نامه يا طرح تحقيقاتي
   
7. آخرين گرنت پژوهشي محاسبه شده توسط مديريت پژوهشي دانشگاه
 
   
 
مدارك مورد نیاز پس از بازگشت از سفر علمي خارج از کشور جهت پرداخت هزینه ها
 
   
 
1. فرم تکمیل شده گزارش سفر به صورت تایپ شده (دریافت فرم قابل چاپ)
    2. گواهي شركت در همايش
    3. تصوير خلاصه مقاله چاپ شده در كتابچه خلاصه مقالات همايش
    4. اصل بليط
    5. حكم ماموريت صادر شده از طرف دانشگاه
     
System.String[]

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه