مریم کیخایی

کارشناس روابط بین الملل

  keykhaeem1[at]mums.ac.ir

 38430634 

رئوس فعالیت ها:

هماهنگ کننده شرکت اعضای هیات علمی در همایش های خارجی

فرصت های مطالعاتی 


 

 

دکتر مهدی عطاران سعدآباد 

کارشناس روابط بین الملل

 attaransm1[at]mums.ac.ir

 38452471

رئوس فعالیت ها:

مسئول بررسی و پذیرش متقاضیان غیر ایرانی دانشگاه

 مسول بررسی درخواست های دوره های آموزشی کوتاه مدت و فلوشیپ ویژه متقاضیان غیر ایرانی

کارشناس مسئول برگزاری همایش های دانشگاه

  

رسول رضازاده 

کارشناس روابط بین الملل

 rezazadehr1[at]mums.ac.ir

 38414565

رئوس فعالیت ها:

انجام کلیه امورکنسولی  مربوط به دانشجویان خارجی

 انجام امور مربوط به سامانه متمرکز ثبت نام  و استعلام  اتباع غیرایرانی متقاضی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران

انجام امور اجرایی همایش‌ها


 

 

مصطفی شمشیری معینی

کارشناس روابط بین الملل

 shamshirimm1[at]mums.ac.ir

 38452471

رئوس فعالیت ها:

مسئول تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه برای خارج کشور 

مدحت قاسمیان 

کارشناس روابط بین الملل

 ghasemianm1[at]mums.ac.ir

 38414565

رئوس فعالیت ها:

معرفی اعضای هیات علمی به سفارتخانه ها جهت اخذ ویزا


 

 

نیلوفر اشرافی 

کارشناس روابط بین الملل

 ashrafin1[at]mums.ac.ir

 38430634 

رئوس فعالیت ها:

معرفی اعضای غیر هیات علمی به سفارتخانه ها جهت اخذ ویزا


 

 

ناهید حسین زاده 

کارشناس روابط بین الملل

 hoseinzadehn4[at]mums.ac.ir

 38430634 

رئوس فعالیت ها:

مدیر سایت مدیریت بین الملل دانشگاه

کارشناس اعتباربخشی بین المللی


 

System.String[]

همایش های آتی

اوقات شرعی

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه