کارشناسان روابط دانشگاهی، بین الملل و امور سمینارها

 
مریم کیخایی
 
لیسانس زبان انگلیسی- کارشناس مسئول روابط بین الملل
تلفن: 38430634 - 051
پست الکترونیکی:
حدود وظایف:
• امور مربوط به شرکت اعضاء هیئت علمی در همایش های خارج از کشور
• امور مربوط به پژوهانه
• امور مربوط به استفاده اعضاء هیئت علمی دانشگاه از فرصت های مطالعاتی
• امور مربوط به پرداخت یارانه ارزی عضویت در مجامع علمی، اشتراک مجلات علمی و خرید کتب لاتين
 
 
مهدی عطاران سعدآباد
 
فوق لیسانس علوم سیاسی کارشناس مسئول کنگره ها و سمینارها
تلفن: 38452471- 051
پست الکترونیکی:
AttaranSM1[at]mums.ac.ir

 
حدود وظایف:
• کارشناس مسئول امور همایشها
• پیگیری امور مربوط به پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه
• امور مربوط به کمیته کارشناسی روابط بین الملل دانشگاه
• ارتباطات برون دانشگاهی و بین المللی
• تفاهمنامه های دانشگاه با موسسات خارج از کشور

 
 
 
مصطفی شمشیری
 
فوق لیسانس زبان انگلیسی - مترجم
تلفن: 38452471- 051
پست الکترونیکی:

 
 
حدود وظایف:
• تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه برای خارج کشور
• امور مربوط به درخواست ویزای میهمانان خارجي دانشگاه
• مکاتبات صندوق پست الکترونیکی مدیریت
امور مربوط به سامانه پژوهان

 

 

 
 
مدحت قاسمیان
 
فوق دیپلم امور اداری - مسئول دفتر
تلفن: 38430634 - 051
پست الکترونیکی:
GhasemianM1[at]mums.ac.ir
حدود وظایف:
• انجام و پیگیری امور دفتری و مکاتبات مدیریت
• هماهنگی برنامه های مدیر روابط بین الملل
• صدور گواهی اشتغال به زبان انگلیسی
• اطلاع رسانی برگزاری همایش های علمی 
جلال کامرانی مشهدی
 
کاردان تکنولوژي آموزشي- مسئول امور اجرایی همايشها
تلفن: 38452471- 051
پست الکترونیکی:
KamraniMj1[at]mums.ac.ir
حدود وظایف:
• تهیه فرآیند برگزاری همایشها با همکاری کارشناس مسئول امور همایشها
• تدوین وترسیم فلوچارت برگزاری همایشها با همکاری کارشناس مسئول امور همایشها
• تهیه بسته های خدماتی جهت کلیه خدمات مورد نیاز همايشها
• پیگیری قراردادهای مورد تقاضای مسئولین همایش با ارائه دهندگان خدمات

 

 

ناهید حسین زاده ثانی
 
کارشناس ارشد کامپیوتر
تلفن: 38430634 - 051
پست الکترونیکی:
hoseinzadehn4[at]mums.ac.ir
حدود وظایف:
• مسئول امور سایت مدیریت
• مسئول پورتال جامع همايش ها

 

منوی اصلی