تاییدیه های تحصیلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فرایند تایيد مدارك و سوابق تحصيلی و صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای دانشگاه ها یا موسسه های خارج از کشور

 

1- دريافت درخواست  یا فر م های مربوط از دانشگاه‌ها یا مؤسسه های خارج از کشور یا درخواست کتبی فرد متقاضی یا نماینده وی

2-دریافت تاییدیه و سوابق تحصیلی از اداره کل آموزش و تحصيلات تکميلى دانشگاه   

 3- صدور تاییدیه تحصیلی یا تایید مدارک و سوابق تحصیلی  و ارسال آن به نشانی دانشگاه یا موسسه درخواست کننده خارج از کشور در پاکت مهر و موم شده دانشگاه یا تحویل آن به شخص درخواست کننده یا نماینده وی و اخذ رسید 


نكات لازم:

 

1-     تهيه ترجمه ريز نمره، دانشنامه ،‌دوره هاي كارآموزي و كارورزي و … بر عهده درخواست کننده است.

2- تکمیل فرم های مربوط به تعداد ساعت های نظری، عملی، کاراموزی و .... به عهده آموزش دانشکده مربوط و تایید اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  است.

3- دانشگاه پاسخگوي نامه ها و فرم هاي تكراري نمي باشد.

4- صدور تاییدیه تحصیلی یا تایید مدارک و سوابق تحصیلی برای کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا مستلزم تکمیل فرم 12 و ارائه آن به ادره کل آموزش و دریافت تاییدیه آن از وزارت متبوع می باشد.

5- دانشگاه برای صدور تاییدیه تحصیلی یا تایید مدارک و سوابق تحصیلی برای هر نوبت و برای هر مرکز خارج از کشور مبلغ یک میلیون ریال دریافت می کند.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.