امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


نحوه اجرای برنامه دعوت از اساتید برجسته علمی خارج از کشور


برنامه های عملی جهت بهره برداری از دانش و مهارت پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی خارجی در راستای برنامه دعوت از اساتید برجسته، به شرح ذیل اجرا و پیگیری می گردد:


الف- دپارتمان خارجی در جهت نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی خود در قالب تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه اقدام به معرفی عضو هیات علمی جهت همکاری با دپارتمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می نماید.


ب- دانشگاه در راستای اهداف تعیین شده در تفاهم نامه منعقد شده با دپارتمان خارجی و با در نظر گرفتن نیازهای خود، در خصوص دعوت از استاد برجسته علمی در حیطه مورد نیاز پژوهشی/آموزشی اقدام می نماید.


ج- درخواست همکاری استاد برجسته علمی خارجی با دانشگاه، جهت اهداف آموزشی و پژوهشی بصورت انفرادی و نه در راستای تفاهم نامه های منعقد شده دانشگاه از طریق مکاتبه با مدیریت روابط بین الملل و اعتباربخشی و یا دپارتمانهای دانشگاه انجام می پذیرد.

بدیهی است کلیه تقاضاهای همکاری اساتید خارجی با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه با ارائه رزومه و تکمیل کامل فرم الکترونیکی از طریق این مدیریت پیگیری خواهد شد.


Please publish modules in offcanvas position.