امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دبیرخانه اعتباربخشی و نماینده مدیریت بین الملل در شبکه اعتباربخشی

 
دبیر
دکتر سیامک زارعی قنواتی
تلفن: 38414565 
zareis[at]mums.ac.ir
 
رئیس اداره اعتباربخشی
دکتر مریم طایفی
تلفن: 38430634 
tayefim[at]mums.ac.ir  
 
رابط 
ناهید حسین زاده ثانی
تلفن: 38430634
hoseinzadehn4[at]mums.ac.ir 
دکتر مهدی عطاران سعدآباد
تلفن: 38452471
attaransm1[at]mums.ac.ir
مصطفی شمشیری
تلفن: 38452471
Shamshirim3[at]mums.ac.ir
 
نماینده معاونت آموزشی در شبکه اعتباربخشی
دکتر حسن قوامی
تلفن:
 
رابط
سیمین سعادت
تلفن: 31409236
saadats1[at]mums.ac.ir
 
 

نماینده معاونت پژوهشی در شبکه اعتباربخشی

دکتر سعید اسلامی 
تلفن:
 
رابط
پروانه مدیرامانی
تلفن: 38513400
modiramanip[at]mums.ac.ir
 
نماینده معاونت دانشجویی در شبکه اعتباربخشی
دکتر صالح مقدم
تلفن:
 
رابط
نوشین نقوی
تلفن: 38823260 داخلی 220
naghavin1[at]mums.ac.ir
 
نماینده معاونت پشتیبانی در شبکه اعتباربخشی
دکتر محسن صادق پور
تلفن:
 
رابط
محمد حنیف اسدی
تلفن: 38790338 
asadimh2[at]mums.ac.ir

 

System.String[]

Please publish modules in offcanvas position.