اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 قابل توجه کليه اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

در راستاي افزايش تعاملات بين المللي و ارتقاء جايگاه علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، معـاونت پژوهش و فنـاوري دانشگاه از برگـزاري همـايش‌هاي بين       المللي با پوشش هزينه‌هاي دعوت از اساتيد و محققين برجسته جهاني حمايت مالي مي‌نمايد.

ضمنا به منظور پاسداشت زحمات و خدمات دبيران همايش‌هاي بين المللي، اين عزيزان در اولين سفر علمي خارجي خود تحت حمايت ويژه اين معاونت با پرداخت دو برابر هزينه‌هاي مربوطه قرار خواهند گرفت.

 

همايش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد